Press "Enter" to skip to content

Auteursrecht en naburig recht

Er staan twee soorten eigendomsrechten op muziek, namelijk het auteursrecht en het naburig recht. Omdat de meeste artiesten tegenwoordig zelf hun muziek schrijven en opnemen, krijgen ze te maken met beide soorten rechten.

Het Auteursrecht

Het auteursrecht is de vergoeding die componisten, tekstschrijvers en eventueel uitgevers met een belang in het muziekstuk krijgen als hun muziek gespeeld wordt. Dit kan een eigen opname van hun nummer op de radio zijn, maar ook een performance van een coverband valt hier in veel gevallen onder. De organisatie die deze rechten in Nederland vertegenwoordigt, het geld incasseert en de artiesten uitbetaald is Buma/Stemra. Buma/Stemra heeft in Nederland een monopolie, maar in andere landen zoals de Verenigde Staten zijn er meerdere organisaties die met elkaar concurreren. Hier hoef je je echter niet voor aan te melden, omdat Buma/Stemra de rechten van Nederlandse muziek over de hele wereld vertegenwoordigt in samenwerking met buitenlandse partijen. Kijk voor meer informatie op de website van Buma/Stemra.

Naburig recht

Het naburig recht is het recht op vergoeding van de uitvoerders of ‘makers’ van een muziekopname. Dat kunnen zowel de artiesten zelf als sessiemuzikanten en producenten zijn. Als hun specifieke uitvoering in het openbaar wordt afgespeeld, krijgen zijn daar een vergoeding voor. Bedrijven en organisaties in Nederland sluiten daarvoor zogenaamde muzieklicenties bij de organisatie SENA af, die exclusief de naburige rechten van muzikanten in Nederland vertegenwoordigt. Kijk voor een uitgebreide uitleg van het naburig recht en wat Sena doet naar dit artikel op hun website.

tribes