Press "Enter" to skip to content

Grote loonkloof in de Britse muziekindustrie

In Groot-Brittannië verdienen mannelijke artiesten ongeveer een derde meer dan hun vrouwelijke collega’s. Dat weten we dankzij de cijfers van Music Business Worldwide die door een nieuwe wet aan het licht zijn gekomen. De wet verplicht bedrijven met meer dan 250 werknemers om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen openbaar te maken in de hoop de loonkloof te dichten. En uit de cijfers blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is! Gemiddeld ligt het verschil op 33,8% bij bij de 3 grote platenfirma’s: Universal, Sony en Warner. Deze laatste is echter de uitschieter met een kloof van 49% tussen de uurlonen van mannen en vrouwen en maar liefst 82% op bonussen.

Een mannenwereld

Mannelijke muzikantDaarnaast zijn er ook gewoon veel meer mannen aan het werk in de muziekindustrie, bij Warner zijn 74% van de werknemers mannen. En net daar wringt de schoen volgens de platenfirma’s, want de hoge posten – die dus ook vet betaald worden – zijn nog altijd voor het grootste deel bekleed door mannen. Bij Live Nation, een bedrijf dat concerttickets verkoopt, vertegenwoordigen vrouwen wel de helft van het personeel, maar zien ze wel elke maand zo’n 46% minder loon op hun rekening gestort. Als ze een bonus verdienen, krijgen ze gemiddeld 88% minder dan hun mannelijke collega’s.

Beterschap in zicht?

Het mag dus duidelijk wezen: Mannen verdienen meer dan vrouwen in de Britse muziekindustrie! Ook anno 2018 blijft de loonkloof bestaan en dat wordt op deze manier nog maar eens pijnlijk duidelijk. Maar deze onaanvaardbare cijfers hebben alvast hun effect niet gemist, want eindigen doen we met een positieve noot: de genoemde bedrijven beloven om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Hopelijk zien we in het volgende rapport een wat evenwichtiger beeld.

tribes