Press "Enter" to skip to content

Muziek: waardevol voor kinderen

Muziek is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat muziek de hersenen stimuleert. Daarnaast is het maken van muziek goed voor zowel het ritmegevoel als de motoriek van een kind. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aanbod van muzikaal kinderspeelgoed enorm is en dat er talrijke kinderliedjes zijn gecomponeerd.

De meeste mensen maken reeds als baby kennis met muziek. Boven vrijwel elk babyledikant hangt tegenwoordig een muziekmobiel waaruit rustgevende melodieën komen. Peuters daarentegen vinden het geweldig om op een trommeltje of xylofoon te slaan. Ouders zijn niet altijd blij met de klanken die dan geproduceerd worden, maar wanneer het kind op een kleed zit dempt het geluid enigszins. Dit is een goede reden om een vrolijk kindervloerkleed te kopen. Ook als een peuter gaat dansen is een kleed een uitkomst. Het kind zal in het begin nog regelmatig vallen en dan is het immers fijn wanneer hij of zij zacht terechtkomt.

Ouders doen er goed aan om hun kinderen te stimuleren om muziek te maken, ernaar te luisteren en om op muziek te bewegen. Voor elke leeftijdsfase zijn er liedjes gemaakt. In de eerste levensjaren gaat het vooral om rustgevende klanken om in slaap te vallen en vrolijke klanken om op te bewegen. Later zal ook de tekst van het lied een rol spelen.

Op school krijgen kinderen muzieklessen waarvoor muziekinstrumenten en luistermuziek nodig zijn. De afgelopen jaren heeft muziekles een prominente rol in het basisonderwijs gekregen. In de jaren 70 kreeg ieder kind blokfluitles op school waardoor elk gezin minstens één blokfluit in huis had. Doordat het belang van muzieklessen werd onderschat waren deze lessen op veel scholen zo goed als verdwenen. Inmiddels zijn scholen tot de conclusie gekomen dat muziek een wezenlijk onderdeel van het onderwijs vormt en zijn de muzieklessen in uitgebreide vorm teruggekomen. Deze tendens werkt door in de productie van goedkope muziekinstrumenten voor kinderen.

tribes